Quy định và hình thức thanh toán - XUÂN TRINH HỒ

Quy định và hình thức thanh toán - XUÂN TRINH HỒ

Quy định và hình thức thanh toán - XUÂN TRINH HỒ

Quy định và hình thức thanh toán - XUÂN TRINH HỒ

Quy định và hình thức thanh toán - XUÂN TRINH HỒ
Quy định và hình thức thanh toán - XUÂN TRINH HỒ

Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

Sau khi Quý khách xem thông tin lớp học như sau:

Cách 1: Liên lạc qua email: lophocsanvuonnhat@gmail.com  

Cách 2: Tìm hiểu trên website https://xuantrinhho.com/

 + Thanh toán bằng chuyển khoản 100% khi trước khi lớp học bắt đầu.

 + Công ty sẽ xuất hóa đơn tài chánh theo pháp luật hiện hành

+ Thanh toán chuyển khoản theo thông tin sau:

Tài khoản: 232098119

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) – PGD Phú Mỹ

Chủ tài khoản: CTY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

Nội dung trên là những qui định chung khi thực hiện giao nhận dịch vụ với Công ty TNHH MTV TM DV Xuân Trinh Hồ

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop