Chính sách và Quy định chung - XUÂN TRINH HỒ

Chính sách và Quy định chung - XUÂN TRINH HỒ

Chính sách và Quy định chung - XUÂN TRINH HỒ

Chính sách và Quy định chung - XUÂN TRINH HỒ

Chính sách và Quy định chung - XUÂN TRINH HỒ
Chính sách và Quy định chung - XUÂN TRINH HỒ

Chính sách và Quy định chung

1. Quyền và trách nhiệm của người thực hiện lớp học

- Tổ chức các buổi hướng dẫn làm vườn Nhật

2. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ, người học                                                    

 - Cung cấp đầy đủ các thông tin để khách hàng đạt được bài học như mong muốn.

 - Người học có quyền yêu cầu người thực hiện lớp học cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ liên quan bài học, đạo cụ để người học có quyền lựa chọn và hiểu rõ về bài học trước khi đăng ký. 

 - Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và tự nguyện.                                                   

 - Cung cấp đầy đủ mọi thông tin như tên Công ty, địa chỉ số điện thoại cho người thực hiện lớp học

 - Thanh toán cho người thực hiện dịch vụ đầy đủ theo thỏa thuận giữa hai bên

3. Qui trình thực hiện.                                    

 Qui trình thực hiện khi thực hiện và sử dụng dịch vụ thực hiện qua 5 bước sau                                                    

 - Bước 1: Sau khi tìm hiểu lớp học, người học liên hệ với website: https://xuantrinhho.com

 - Bước 2: Người thực hiện lớp học tư vấn và hướng dẫn người học lựa chọn chính xác lớp học đúng nhu cầu của người học           - Bước 3: Thanh toán theo thỏa thuận

 - Bước 4 : Tiến hành lớp học theo yêu cầu

 - Bước 5 : Chăm sóc người học bằng cách tổ chức các buổi giao lưu với nghệ nhân người Nhật để người học nâng cao kiến thức

Công ty Xuân Trinh Hồ cam kết những qui định trên là đúng. 

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop