Chính sách bảo mật thông tin - XUÂN TRINH HỒ

Chính sách bảo mật thông tin - XUÂN TRINH HỒ

Chính sách bảo mật thông tin - XUÂN TRINH HỒ

Chính sách bảo mật thông tin - XUÂN TRINH HỒ

Chính sách bảo mật thông tin - XUÂN TRINH HỒ
Chính sách bảo mật thông tin - XUÂN TRINH HỒ

Chính sách bảo mật thông tin

a) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin. 

+ Các thông tin của người học sẽ được bảo mật. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của người học cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của người học. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết và bắt buộc phải cung cấp những thông tin này. 

b) Phạm vi sử dụng thông tin.

Các thông tin cá nhân người học cung cấp có thể sử dụng các mục đích sau 

+ Cung cấp dịch vụ, kết nối người học với công việc liên quan

+ Gửi thông tin về văn hóa Nhật đến người học

Nếu không có sự đồng ý của người học thì website www.xuantrinhho.com

 sẽ không cung cấp thông tin của người học cho đơn vị thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của người học. 

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của người học được lưu trữ trong một thời gian cần thiết nhằm vụ phục các yêu cầu của người học 

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan / cá nhân / tổ chức sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm: 

Ban quản trị

Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website www.xuantrinhho.com

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

Công ty nghiên cứu thị trường

Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán

Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

đ) Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Email: lophocsanvuonnhat@gmail.com  

Website: www.xuantrinhho.com

e) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Khách hàng có quyền yêu cầu xuantrinhho.com cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy thông tin cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website tại địa chỉ lophocsanvuonnhat@gmail.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, xuantrinhho.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên, xuantrinhho.com sẽ có những biện pháp xử lí kịp thời.

 f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên xuantrinhho.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của xuantrinhho.com. Việc thu thập và xử lý thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp pháp luật có những quy định khác.

- Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

-Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, xuantrinhho.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

- Ban quản trị xuantrinhho.com yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị xuantrinhho.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiêu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xem xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop