TẠI MỘT LỚP HỌC - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

TẠI MỘT LỚP HỌC - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

TẠI MỘT LỚP HỌC - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

TẠI MỘT LỚP HỌC - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

TẠI MỘT LỚP HỌC - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ
TẠI MỘT LỚP HỌC - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

TẠI MỘT LỚP HỌC

*** Một bữa trưa do các bé cùng chuẩn bị

***Hình ảnh: mâm ăn bé đã phụ cô bày cho bữa trưa.

heartCÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Dì: Con phụ dọn bàn ăn nha.

Bé N (4 tuổi): Dạ. Khi nào con lớn con sẽ làm việc ở công ty của dì nha. Dì nhớ phát cho con áo đồng phục nữa đó.

Dì: Dì đồng ý. Mỗi ngày làm việc con sẽ được tặng 1 Sticker. Cuối tháng tổng kết con sẽ được tặng một cuốn sách.

Bé N: Dì cho con mượn máy tính đi, để con tính xem hôm nay con làm được bao nhiêu việc rồi.

Dì: Đúng là cháu gái!!!
#danhchocacconangxuantrinhho

 

Thông tin khác

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop