Xuân Trinh Hồ

Xuân Trinh Hồ

Xuân Trinh Hồ

Xuân Trinh Hồ

Xuân Trinh Hồ
Xuân Trinh Hồ

CÂU CHUYỆN CỦA XUÂN TRINH HỒ

heartNgành nghề của công ty chúng tôi, nghiên cứu và tìm hiểu văn hóa Nhật thông qua:
1, Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (giới thiệu sách, tổ chức giao lưu với độc giả và thuyết trình)
2, Giáo dục khác chưa phân vào đâu (các dịch vụ dạy kèm, các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn, dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại, đào tạo tự vệ, đào tạo về sự sống)
3, Hoạt động thiết kế chuyên dụng (thiết kế nội ngoại thất công trình, thiết kế kiến trúc công trình và tư vấn thiết kế nội - ngoại thất công trình, tư vấn thiết kế kiến trúc công trình; tư vấn và thiết kế công trình sân vườn)
4, Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

C

 

 

 

 

Thông tin khác

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop