JAPANESE GARDEN

JAPANESE GARDEN

JAPANESE GARDEN

JAPANESE GARDEN

JAPANESE GARDEN
JAPANESE GARDEN

TRÂN TRỌNG SỰ GẶP GỠ 一期一会 20181214

Suy nghĩ!!!一期一会
Gần đây người làm vườn thường hay nghĩ về luật Nhân - Quả và tiền kiếp. Có lẽ kiếp trước người làm vườn đã từng sống ở Nhật và là người trong lĩnh vực nghề truyền thống, kiếp này ở Việt Nam rồi qua Nhật học và rất thích văn hoá truyền thống đặc biệt là Kimono và Trà đạo. Âu cũng là duyên, cũng bởi duyên nên luôn tìm đến duyên này. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vạn sự tuỳ duyên. Bởi vậy, “sống hồn nhiên tuỳ duyên mà độ”.

Người làm vườn chúng tôi ước mơ, đó là ước mơ có một nhà trà đúng chuẩn văn hóa Nhật, nơi đó chúng tôi có thể mời các chuyên gia, các nghệ nhân Nhật Bản đến biểu diễn và dạy cho người Việt Nam chúng tôi về văn hóa Nhật. Chúng tôi trân trọng văn hóa truyền thống và mong muốn truyền cho người khác cảm hứng về văn hóa Nhật về cái đẹp và về cái gì đó sẽ thay đổi cuộc đời theo hướng tích cực. 

Bởi vậy, chúng tôi sẽ thực hiện ước mơ. Hãy nhìn vào nhà trà tương lai của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng.

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop