Cây trồng植木

Cây trồng植木

Cây trồng植木

Cây trồng植木

Cây trồng植木
Cây trồng植木

Kỹ thuật sân vườn Nhật日本庭園テクニック 20190704

BÍ QUYẾT!

Bí quyết trồng cây trong sân vườn Nhật nằm ở sự phân bố cây trồng. Người Nhật luôn tuân theo một nguyên tắc cố định: 大中小 nghĩa là Lớn - Vừa - Nhỏ. Cây cao trồng trước để làm chuẩn rồi đến cây vừa, cây nhỏ (cây cỏ, cây bụi). Khi đặt một vị trí làm chuẩn thì những vị trí khác cứ theo đó mà nương theo, không băn khoăn, khúc mắt.

Trong cuộc sống, người Nhật cũng tuân theo thứ thự lớn nhỏ này. Ví dụ: Năm tháng ngày. Người Nhật thường viết 20190704, nghĩa là năm 2019 trước rồi đến tháng 7 và ngày 4. Khi theo nguyên tắc bất di bất dịch này thì sự rõ ràng, thứ tự sẽ được định hình. Những người lớn đi trước sẽ làm gương dẫn dắt những người nhỏ đi theo, hướng đến cái đẹp mỹ mãn. Trong nghệ thuật làm vườn, cây được trồng theo thứ tự lớn-vừa-nhỏ vừa tôn lên cái đẹp của khu vườn, vừa giúp người ngắm bao quát từng cái cây, ngọn cỏ, biết trân trọng, thêm yêu quý thiên nhiên, đặc biệt hơn là thêm yêu quý sân vườn nhà mình. 

 

Bí quyết: thứ tự大中小

 

 

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop