HAPPY NEW YEAR 2021 (20210109) - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

HAPPY NEW YEAR 2021 (20210109) - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

HAPPY NEW YEAR 2021 (20210109) - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

HAPPY NEW YEAR 2021 (20210109) - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

HAPPY NEW YEAR 2021 (20210109) - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ
HAPPY NEW YEAR 2021 (20210109) - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

HAPPY NEW YEAR 2021 (20210109)

Năm mới người Nhật thường có thói quen khai bút đầu năm để cầu cho một năm gặp nhiều may mắn thuận lợi. Ảnh hưởng tư tưởng tốt đẹp đó, công ty chúng tôi cũng viết ra những mong ước cho năm 2021, cầu mong một năm gặp nhiều điều hỷ sự an lành. Chúng tôi hy vọng năm mới sẽ biến ước mơ về một ngôi nhà văn hóa Nhật - Việt sớm được đặt nền móng và dần dần hoàn thiện. Rồi trỏ thành ngôi nhà chung cho những ai yêu quý văn hóa truyền thống Nhật Bản được trải nghiệm, học hỏi và hoàn thiện bản thân mình.

Cầu chúc cho những ai ước mơ, chăm chỉ làm việc, sáng tạo ý tưởng, tiết kiệm tiền tài, của cải vật chất thì đều toại nguyện.

Cầu chúc cho mọi người một năm 2021 thắng lợi. Cheers! 乾杯

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop