Karesansui

Karesansui

Karesansui

Karesansui

Karesansui
Karesansui

CÔNG TRÌNH ĐẦU TIÊN CỦA LỚP HỌC (20191220)

Ngày 10/12/2019, Bắt đầu

Ngày 11/12/2019, Dựng nhà, làm hàng rào tre

Cả Đội (Đội Nhà Gỗ, Đội Hàng Rào Tre, Đội Tiểu Cảnh Sân Vườn Nhật) chụp hình lưu niệm.

Các ngày sau đó, thành quả lao động của Các Đội thành hình

Tiểu cảnh sân vườn Nhật hình thành,

Ngày 17/12/2019, Đội Hoa tiếp quản công việc trang trí nhà gỗ

Ngày 19/12/2019, Hoàn thành

 

 

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop