CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ

CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ
CÔNG TY TNHH MTV TM DV XUÂN TRINH HỒ
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
Danh mục tác phẩm

Tác phẩm mới & Nổi bật

Sự kiện nổi bật

LỚP HỌC VƯỜN NHẬT 日本庭園講座20191224

Thời gian: 1,5 ngày (23& 24/12/2019) - Địa điểm: công ty kiến trúc beniHOME, Q.2, TP. HCM - Học phí: 10 triệu đồng/ người - Nội dung: học cách người Nhật là sân vườn, thực hành làm hàng rào Nhật - Sau khi học xong thì được giới thiệu làm công trình cùng với nghệ nhân người Nhật
Xuân Trinh
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop